What's Going On At The Jerusalem Ymca

טריאתלון עירוני

For English CLICK HERE

triathalon banner

טריאתלון עירוני ראשון של ימקא

יום שישי 1.1.16 בשעה 8:00

ביום הראשון של השנה האזרחית אנו מזמינים את כולם לבוא ולהשתתף ב- 8 מקצים של טריאתלון ראשון בימקא (מוגבל עד 100 איש): בכל מקצה 12 משתתפים ישחו 800 מטר בבריכה המקורה של ימקא, ידוושו באופניים (ספינינג) במשך 30 דקות וירוצו 4.5 ק”מ על הליכונים במכון הכושר שלנו או בחוץ בנתיב האופניים

ישנה אפשרות לחצי מסלול: שחייה של 400 מטר, 15 דקות דיווש באופניים וריצה של 2 ק”מ

!אפשרי גם לקיים את הטריאתלון במרוץ שליחים

!כל משתתף יקבל מדלית השתתפות

לגילאי 12 ומעלה

:מחירים

:ליחיד

חבר ימקא – 160 ש”ח עד לתאריך 15/12 ולאחר מכן 200 ש”ח

לא חבר – 200 ש”ח עד לתאריך 15/12 ולאחר מכן 250 ש”ח

:לקבוצת מרוץ שליחים

חברי ימקא – 240 ש”ח עד לתאריך 15/12 ולאחר מכן 280 ש”ח

לא חברים – 300 ש”ח עד לתאריך 15/12 ולאחר מכן 340 ש”ח

 :לפרטים נוספים לכל האירועים

 info@ymca.org.il |02-5692684